اخبار و مقالات

علایم نقص ایمنی در کودکان

۱- بروز شش بار یا بیشتر عفونت گوش در طی یک سال ۲- بروز دوبار یا بیشتر عفونت سینوس در طی یک سال ۳- مصرف دو ماه یا بیشتر آنتی بیوتیک برای درمان عفونت بدون آن که پاسخ درمانی مناسبی دیده شود ۴- بروز دو بار یا بیشتر عفونت ریه در طی یک سال ۵- اختلال رشد ۶- بروز ابسه های مکرر و عمیق در پوست یا سایر اعضای بدن ۷- برفک مقاوم به درمان در دهان یا پوست بعد از یک سالگی ۸- سابقه دریافت انتی بیوتیک وریدی برای درمان عفونت ها ۹- بروز دو بار یا بیشتر عفونت های جدی مانند مننژیت، اوستیومیلیت ، سپتی سمی ۱۰- وجود یک فرد مبتلا به نقص ایمنی اولیه در خانواده