تصاویر و ویدئوها

آیا مصرف آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک کار درستی است؟